כניסה להתמודדות
       אודות שיטת חמיצר בחינוך הפרסים בחסות מסד