פתרון משימה שבועית מס' 1:

חינוך מעולה לדור הצעיר
בראשי ארגזים : קח עיר

על יד תרומתנו לעם ולאל
חפשו בצמוד לדברי ישעיה ויואל


הסבר:

פתרון משימה מס' 1 היו האוצרות:
17 ו- 23

אוצר ראשון היה "קרית רבין לחינוך" 17
בראשי תיבות (ראשי ארגזים)כפי שנרשם במקום: קרית חינוך ע"ש יצחק רבין (קח עי"ר)

אוצר שני הוצפן בבית יד לבנים 23
(על יד) שכן מעל לוח שמות הנופלים מתנשאים שני משפטי הנביאים: ישעיה ויואל
("לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" וכן "נקיתי דמם לא נקיתי")

הרמז כיוון לסכומם שני מספרי האוצרות=40


פתרון משימה שבועית מס' 2:

ארבעה מרחבים לעזרה
חפירת שפתנו במקרא

את הבריטי שנמצא ביהודה
החלטנו לשמר בתודה רבה


הסבר:

פתרון משימה שנייה היו האוצרות:
01 וכן- 05

אוצר ראשון הוצפן באתר 01 הארכיאולוגי אבן העזר (עזרה) שבו נמצא "בית ארבעת המרחבים". במקום נתגלה האוסטרקון-החרס החשוב כל כך להבנת התפתחות השפה עברית בימי השופטים(חפירת שפתנו במקרא)

אוצר שני מתחבא בגשר הבריטי 05 שנבחר לשימור. הגשר מעל נחל רבה (תודה רבה) כחלק מרחוב יהודה הלוי (ביהודה)

הרמז כיוון לאבן(בכליות) ולגשר(על השיניים)


פתרון משימה שבועית מס' 3:

יש כאן מנדט לשמר את שורשי הקסמים
היסטוריה נכחדת שחובה להנשים

מילה בת תריסר שמתאימה לסיסמת העיר
מושג להתלהבות ולכוח שרשום על הקיר


הסבר:

פתרון משימה מס' 3 היו אוצרות
02 ו- 22

מרכז מורשת יהדות תימן שוכן בביתנים שבנו הבריטיים (יש כאן מנדט). המקום מסמן את הצורך והחזון לשמר את המורשת התימנית כפי שראוי לה (קסמים=מרבד הקסמים)

קונסרבטוריון = 12 אותיות (בת תריסר) מקום ומושג שמתאים לרוח ולסיסמת עיר המוסיקה.
אלגרו קון בריו – כתובת על חזית מרכז המוסיקה
מושג במוסיקה שמייצג נגינה בהתלהבות וכח -

הרמז מכוון לשני אתרים שנקראים "מרכז"


פתרון משימה שבועית מס' 4:

מקום קהילתי לשבת ולימי חול
העירייה מימין והקרן משמאל

גן העיר זה מקום חשוב ונהדר
משכנו של שותף בצבע ובהדר


הסבר:

תחנת אוצר 03 יער קהילתי ראש העין. סמלי העירייה (מימין) והקרן הקיימת (משמאל) נמצאים על שלטי הכניסה .
תחנת אוצר 10 – פארק (גן) תעשייה אפק בו שוכנת חברת פרטנר (שותף) - אורנג'(גם צבע וגם פרי הדר)

הרמז מכוון ליער (עצים) ולפארק התעשייה
והשבוע- גם מי שענה לכיוון תחנה 28 - תשובתו נתקבלה.


פתרון משימה שבועית מס' 5:

מחפשים לה בעל כנף
במרכז הלחם כבר לא עף

רם ונישא בכאב גדוד עמל
בנים של תקווה עצוב וחבל.


הסבר:

פתרון משימה מס' 5 היה אוצרות : 35 ו- 20

אוצר 35 הנו כיכר(מרכז הלחם)הפסנתר בו מוצג פסל של פסנתר כנף(בעל כנף שלא עף)
לה = 35 כמספרו של האתר.
אתר 20 הוא "מגדל צדק" שבדרך אליו מצויה אנדרטה לזכר 11 נופלי "גדוד עמל" מארגון ההגנה בפתח תקווה (בנים של תקווה) שנפלו על כיבוש המקום בטרם קמה המדינה.

הרמז מתייחס לכיכר = עיגול ולצדק = מגדל צדק


פתרון משימה שבועית מס' 6:

חפשו תוצר של הימור עממי
עונה מוצלחת לנוער מקומי

קבלו אות מנווה מקומי
מרכזו של כובד עולמי


הסבר:

פתרון משימה מס'6 היו אוצרות 16 ו- 04

אתר מספר 16 – "מרכז אביב" – מועדון נוער שנבנה בכספי הפיס (הימור עממי)
אביב = עונה.
04 - קניון G (אות)"נווה אפק". G סימון לכוח הכובד
הרמז כיוון לחנות "מישמיש" (פרי טעים) שנמצאת בין סטימצקי(ספרים) לקרביץ (כלי כתיבה).

 

להלן רשימת זוכי שלב הגמר:

מקום      שם
1           יעל תומר בגם
2           רחלי לויטס
3           משה אבועזיז
4           ענת בן שלוש
5           פנחס פנחס
6           דורון נרקיס